Portugalspecialisten Paketresor

(Gäller före allmänna villkor)

  1. Bokning

   Minimiålder för bokningar hos Portugalspecialisten är 18 år. (eller med målsmans intyg)

  2. Bekräftelse

   Vi bokar våra resmål på förfrågan. Resan är inte bekräftad förrän ni erhållit skriftlig bekräftelse per e-mail.

  3. Offerter

   Offerter gäller under förutsättning att det finns platser. Vid offerttillfället bokas ej hotellet och golfbanor, detta görs vid acceptans av offerten. Portugalspecialisten reserverar sig därför alltid för att lämnade offerter gäller under förutsättning att det finns platser vid bokningstillfället och ej offert tillfället.
   Offerter är giltiga 7 dagar från utskrifts dagen.

  4. Huvudresenär

   Huvudresenär är den person i vars namn bokning är gjord och som anges först i färdhandlingarna. Denne är även betalningsansvarig för bokningen. Alla ändring samt eventuell avbeställning måste ske genom huvudresenären och alla kvitton och vouchers kommer att ställas ut i dennes namn.

  5. Resenärens ansvar

   Resenären ansvarar för att ta del av särskilda resevillkoren före köpet.
   Att kontrollera resehandlingar, kontrollera att visum, transitvisum, vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs erhållits före avresa.
   Att passet är giltigt (minst 6 månader efter hemkomst), att teckna försäkringar, att infinna sig på flygplatsen i god tid före avresa och att kontrollera flygtider med respektive flygbolag.

  6. Betalning

   Slutbetalning ska erläggas senast 40 dagar före avresa om inte annat har avtalats.
   När betalning av resan sker, ses betalning som en bekräftelse på att resenären godtar samtliga de resevillkor som gäller för beställd resa, accepterat dessa villkor samt att det blir bindande för båda partner.
   Bokning är inte bindande förrän Portugalspecialisten har mottagit full betalning genom Bank/Plusgiro.
   Vi förbehåller oss rätten att avboka beställd resa om betalning inte har skett i tid.
   I samband med slutbetalning erhålls samtliga resehandlingar.

  7. Avbeställningsskydd: (komplement till hemförsäkring)

   I resans pris ingår ej avbeställningsskydd, men sådant kan tecknas för från 195:- sek per person. Avbeställningsskydd gäller mot uppvisand av läkarintyg enligt de allmänna resevillkoren för paketresor. Avgiften återbetalas ej vid avbeställning. Portugalspecialisten förmedlar försäkring via Solid Försäkring.

  8. Självrisk

   Avbeställningsskydd gäller med en självrisk på 200:- sek per person såvida inte avbeställning på grund av att personen som drabbats av sjukdom, olycksfall eller avlidit är äldre än 70 år då självrisken är 700:- SEK per person.

  9. Betalning

   Bankgiro 5952-8877, Plusgiro 37 34 53-0
   Var god ange resenärens namn, faktura eller kund nr.

  10. Paketresor med Greenfee & Golfpass

   Portugalspecialisten tillämpar följande avbeställningskostnader:
   Mer än 40 dagar innan avresa…………….200:- sek per/person
   39-30 dagar innan avresa……………………10% av resans pris
   29-25 dagar innan avresa……………………50% av resans pris
   Färre än 25 dagar innan avresa………….100% av resans pris
   OBS: för flygbiljett/er, golfpassport eller greenfee,s  inga återbetalning efter betalning.

  11. Avbeställning av paketresor

   Avbeställning sker genom att huvudresenär kontakta Portugalspecialisten via telefon eller e-post. Om avbeställning sker och det innebär mer kostnader för de kvarstående resenärerna skall resenären eller medresenär bekosta detta, exempelvis merkostnader som uppstår för enkelrum och transfers. Sådana merkostnader täcks ej av avbeställningsskyddet.

  12. Särskilda evenemang

   För vissa resarrangemang gäller särskilda villkor för anmälningsavgift, delbetalning, slutbetalning och avbeställning. Dessa villkor meddelas i samband med bokningsbekräftelsen.

  13. Paketresa med flyg

   Portugalspecialisten ansvara inte för flygtransport som ingår i en paketresa då flygbolag har egna regler vid förseningar, strejk, bagage mm. Flygbolag har inget ansvar för övriga delar i paketresan.
   För att vissa flygpriser ska erhållas, behöver biljetter skrivas ut omgående, i så fall måste den delen av resans pris betalas omgående, ingen biljett/er skrivs ut utan att betalning har kommit oss tillhanda.
   Alla flygtider som anges i flygbiljetter är lokala tider.

  14. Ändring

   Ändring som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För beställning/ändring av arrangemang som ej ingår i en paketresa kan speciella villkor gälla. Samtliga kostnader gäller per person.

  15. Bagage

   Flygbolag har olika regler, de flesta flygbolag gäller max 20 kg, 1 handbagage max mått 55x40x20 cm och max 6 kg, om bagage eller golfbag är skadat, förlorat eller förstört, ska anmälan göras genast på flygplats, detta är alltid en uppgörelse mellan resenären, flygbolaget och eventuellt försäkringsbolag.

  16. Transport av golfbag

   För transport av golfbag gäller olika regler och beroende på flygbolag med vilket resan sker, om flygbolag tar betalt för transport av golfbag ska resenär betala direkt till respektive flygbolag vid incheckning.

  17. Green-fee: HCP Damer 36, Herrar 28

   Ej utnyttjad green-fee återbetalas ej, skulle något oförutsett inträffa som gör att Ni, efter att resan påbörjats, måste ändra en förbokad starttid åligger det Er som resenär att själva kontakta golfklubben eller våra representanter under kontorstid, tel nr finns i Voucher.

  18. Golfbana och banarbete

   Det är alltid golfklubben där greenfeen är förbeställd som ansvarar för golfbanans kvalité, det är också den lokala golfklubben som ansvarar för att besluta om golfbanan ska hålla öppet eller stängas, om golfbana ej är stängd återbetalas ej greenfee även om kvalitén inte uppgår till ”normal nivå”.
   Eventuella ersättningsanspråk skall ställas av berörd spelare direkt till den lokal golfklubben, det är upp till golfklubben att avgöra om eventuell kompensation skall utbetalas.
   Portugalspecialisten reserverar sig för att golfbanorna kan vara stängda på grund av att det har regnat för mycket eller någon annan liknande händelse, green-fee på grund av sådan händelse återbetalas ej om inte Portugalspecialisten blir ersatt.
   Portugalspecialisten reserverar sig för underhållningsarbeten på golfbanorna tex. ”Luftning”, detta kan ske med kort varsel och utan förvarning.
   Portugalspecialisten återbetalar ingen green-fee som Ni inte kan utnyttja på grund av försenat flyg, detta är alltid en uppgörelse mellan resenären, flygbolaget och reseförsäkring om sådan finns.
   På samtliga golfbanor Portugalspecialisten anordnar golfresor till gäller internationell golfvett och etikett.

  19. Starttider

   I samband med att du bokar din resa bokas även dina starttider. vid bokningstillfället är dessa tider att betrakta som önskemål. Portugalspecialisten vidarebefordrar alltid spelares önskemål i samband med bokning till respektive golfbana, detta innebär att den återbekräftade starttiden kan variera från spelares önskemål i samband med ursprungliga bokning. Obs att redan bekräftade starttider kan ändras med kort varsel av golfklubben pga turnering mm.
   Består ett resesällskap av ett icke jämnt delbart antal med 4 personer, alltså en hel 4-boll som är samma sak som en bokad starttid, är det alltid upp till den aktuella golfklubben att fördela antalet spelare i respektive starttid.
   Normalt sker start av golfrundan från hål nr 1, beroende av vilket system golfklubben tillämpar kan start ske från annat hål, det är alltid den lokala golfklubben den aktuella speldagen som ansvarar för från vilken tee start sker.
   *Frukost, det förekommer att golfbanorna öppnar för första starttid redan innan frukost börjar serveras på hotellen. I de fall då starttider bokas så tidigt att frukosten – om den ingår i resans pris – ej kan utnyttjas, utgår ingen särskild ersättning för detta. På vissa hotell ordnas med ”frukostlåda” eller annan liknande lösning som ersättning för ”ordinarie” frukost. Kontrollera med ditt hotell i samband med incheckning.

  20. Golfbilar

   Portugalspecialisten kan göra bokning av golfbilar men betalning sker alltid direkt till golfklubb. Det ska aldrig ses som en garanti att golfbilar kan användas på respektive golfbanan. På grund av klimat, eller banarbete kan golfklubb med kort varsel och utan förvarning införa förbud mot golfbilar på golfbanorna. Användande av golfbil är därför aldrig någon garanti.

  21. Handicapkort & Softspikes

   Ta alltid ett giltigt handicapkort att visa upp. Om ni blir nekad att spela på grund av att ni ej har med ert giltigt handicap kort är det helt ert ansvar. Softspikes är obligatorisk på alla våra resmål.

  22. Önskemål

   Önskemål tas emot och vidarebefordras. Dessa tillgodoses om möjligt, men kan ej garanteras. Icke tillgodosedda önskemål medför aldrig rätt till ersättning.

  23. Reklamationer

   Eventuella reklamationer ska göras skriftligen och senast 30 dagar efter hemkomsten, gäller det en reklamation som rör boende ska den göras på plats direkt till de lokalt ansvariga.

  24. Ansvar

   Portugalspecialisten informerar utrycklingen att endast är verksamma som förmedlare mellan leverantör av bokade tjänster (hotell, flygbolag, golfbanor m.m). Därför åtar sig Portugalspecialisten att leverera nämnda tjänster utefter tillgänglighet av detsamma och beställa dem i nyttjarens ställe. Portugalspecialisten frånsäger sig allt ansvar för skador på egendom eller person, olyckor, försening, strejk eller felaktigheter som kan drabba användaren under utförandet av tjänsten. Portugalspecialisten avsäger sig även ansvar från problem som uppstår på grund av att användaren inte uppfyller de krav eller följer de regler som respektive leverantör har fastställt för de tjänster de utför.

  25. Hotell

   Önskemål om sängtyp och rökning/rökfritt vidarebefordras till hotellet men kan inte garanteras, rummen på bilderna kan skilja sig från det rum ni får, ni måste uppvisa fotolegitimation vid incheckningen.
   * Frukost, det förekommer att golfbanorna öppnar för första starttid redan innan frukost börjar serveras på hotellen. I de fall då starttider bokas så tidigt att frukosten – om den ingår i resans pris – ej kan utnyttjas, utgår ingen särskild ersättning för detta. På vissa hotell ordnas med ”frukostlåda” eller annan liknande lösning som ersättning för ”ordinarie” frukost. Kontrollera med ditt hotell i samband med incheckning
   Våra priser inkluderar skatter och lokala avgifter. Innan ni lämnar hotellet måste ni betala för eventuella extra utgifter, som tex. telefon, minibar, kassafack mm.
   Check in tidigast 15h00-Check out senast 12H00 (på vissa hotell tidigare).

  26. Prisändringar

   Vi förbehåller oss rätten till prisjustering p. g. a. valuta ändring.

Teknisk Arrangör
Portugalspecialisten
Box 3161
200 22 Malmö
Telefon: 040 23 33 00